Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Mokyklos mokytojai ir pedagogai

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų sąrašas

2023 –2024 mokslo metai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Jolanta Sadochienė

1a klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

2.

Vida Blusienė

1b klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

3.

Vida Šmigelskienė

1c klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

4.

Ivona Zalieckienė

1d klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja

5.

Feodotija Grohovskaja

1e klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

6.

Laimutė Aleksandravičienė

2a klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

7.

Bronė Bakšienė

2b klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

8.

Austėja Galdikienė

2c klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja

9.

Inga Silinienė

2d klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

10.

Jūratė Bartasevičienė

3a klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

11.

Saulena Jakaitytė

3b klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

12.

Edita Šestakauskienė

3c klasės ir anglų kalbos mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

13.

Aurelija Karlonienė

3d klasės ir anglų kalbos  mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

14.

Danguolė Danilkevičienė

4a klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja metodininkė

15.

Rimutė Nareikienė

4b klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

16.

Žydrė Sartanavičienė

4c klasės mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja

17.

Gintautas Valainis

4d klasės mokytojas

aukštasis

universitetinis

Mokytojas

18.

Darius Subačius

spec. klasės mokytojas,

specialusis pedagogas-logopedas

aukštasis

universitetinis

Mokytojas,

spec. pedagogas metodininkas

19.

Auksė Montrimavičienė

logopedė,

specialioji pedagogė

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė

20.

Milija Butkė

logopedė

 

aukštasis

universitetinis

logopedė

21.

Rasa Šatevičienė

anglų kalbos

mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

22.

Žana Jurgelienė

anglų kalbos

mokytoja

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

23.

Gintarė Dragūnaitė

dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

aukštasis

universitetinis

Mokytoja

24.

Edvard Mogilnickij

muzikos mokytojas

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji mokytoja

25.

Ugnė Goštautienė

šokio ir neformalaus ugdymo mokytoja

profesionali šokėja, studentė

Mokytoja

26.

Karina

Graževič Rusinova

socialinė pedagogė

aukštasis

universitetinis

Vyresnioji socialinė pedagogė

27.

Ugnė Bražėnienė

psichologė

aukštasis

universitetinis

Psichologė

28.

Povilas Ramanauskas

informatikos 4-ose klasėse mokytojas

aukštasis

universitetinis

neformalaus ugdymo mokytojas

29.

Angelė Šakalienė

teatro studijos režisierė

aukštasis

universitetinis

neformalaus ugdymo mokytoja

30.

Alfonsas Kairys

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovas, laikraščio „Smalsutis“ redaktorius

aukštasis

universitetinis

neformalaus ugdymo mokytojas

31.

Laima Sinkevičienė

Sporto būrelių trenerė

aukštasis

universitetinis

neformalaus ugdymo mokytoja

32.

Rasa Janulienė

Mokytojo padėjėja

Studentė

Mokytojo padėjėja

33.

Daunikė Žvirblienė

Mokytojo padėjėja

aukštasis

universitetinis

Mokytojo padėjėja

34.

Svetlana Okunevič

Mokytojo padėjėja

aukštasis

universitetinis

Mokytojo padėjėja

35.

Irena Sūnelaitienė

Mokytojo padėjėja

vidurinis

Mokytojo padėjėja

36.

Judita Litvin

Mokytojo padėjėja

vidurinis

Dirba Atviroje klasėje pagal projektą.

37.

Jelena Kibarienė

aukštasis

universitetinis

vidurinis

Dirba Atviroje klasėje pagal projektą.

38.

Nijolė Našlėnaitė

aukštasis

universitetinis

vidurinis

Dirba Atviroje klasėje pagal projektą.

39.

Jolanta Lubinskienė

aukštasis

universitetinis

vidurinis

Dirba Atviroje klasėje pagal projektą.